Referentieprojecten

 

Vanuitde Aanbestedingszaak is veel kennis en ervaring aanwezig op het gebied van Europese Aanbestedingen.
 
Voorbeelden van aanbestedingen die succesvol zijn ondersteund:
 
 • Post en pakketverzending
 • Drukwerk
 • Inhuur externe dienstverlening
 • Elektriciteit en gas
 • Luchtvaartuigen (helikopters)
 • Onderhoud vaartuigen
 • Bouw vaartuigen
 • Brandstof (gasolie) vaartuigen
 • Audio visuele middelen
 • Arbo dienstverlening
 • Bedrijfsmaatschappelijk werk
 • Verhuizingen
 • Voertuigen
 • Software en Hardware
 • ICT infrastructuur
 • Multifunctionele producten (kopieermachines)
 • Bedrijfsfitness
 • Carrier preselect
 • Warmte Koude opslag (T58 noord, dienstenconsessie)
 • Diverse aanbestedingen gerelateerd aan inhuur van personeelsdiensten
 • Regiotaxi
 • Schoonmaak
 • Advertentieruimte
 • Gemeentepagina''s
 • Warme en Koude dranken apparaten
 • Mobiele Telefonie
 • Kantoormeubilair  
 • Inhuur deskundigen voor Milieu, beleidsterreinen klimaat, lucht geluid en Bodem
 • WA verzekeringen
 • CAR Verzekering
 • Driehoeksborden
 • Wagenparkbeheer
 • Ingenieursdiensten
 • Verzekering Gemeentelijke eigendommen
 • Werkenconcessie herbouw Tilburion
 • Sloop VGL gebouw Tilburg
 • WMO Hulpmiddelen
 • MIGRATIE CCTV
 • BEVEILIGINGSDIENSTEN

Vorige pagina: Dienstverlening
Volgende pagina: Opleiding en training