Opleiding en training

Bij de training “Europese Aanbestedingen'' wordt u wegwijs gemaakt in de uitgangspunten van een aanbesteding. Aan de orde komen onder meer de volgende onderwerpen:

1. Uitgangspunten Europees Aanbesteden;
2. Regelgeving
3. Soorten aanbestedingsprocedures;
4. Selectie- en gunningcriteria;
5. Wegingsfactoren;
6. Problemen uit de praktijk van een aanbestedende dienst.

Voor de meer ervaren deelnemer is het mogelijk om een verdieping te geven.
Voorbeeld hiervan is de training “Huisvestingsgebonden aanbestedingen” die ontwikkeld is in opdracht van de regiopolitie Midden en West Brabant


In een vrijblijvend gesprek wordt u geïnformeerd omtrent de diverse mogelijkheden.
 


Vorige pagina: Referentieprojecten
Volgende pagina: Opdrachtgevers